Overkoepelende renovatiepremie in aantocht (BRON: BIV) naar nieuws overzicht

10 Januari 2019

De huidige RENO (max. 2 aanvragen in een periode van 10 jaar, de 2de kan ten vroegste één jaar en ten laatste twee jaar na indiening van de eerste aanvraag) wordt beperkt tot de hogere inkomens. De huidige VAP wordt afgestemd op de renovatiepremie en wordt de renovatiepremie voor de lagere inkomens waarbij de mogelijkheid behouden blijft om de aanvragen te spreiden over 10 jaar. De huidige inkomensgrenzen uit de renovatiepremie worden overgenomen in de overkoepelende premie. Het premiepercentage bedraagt 30% voor de groep met de lagere inkomens en voor verhuurders, en 20% voor de groep met de hogere inkomens. Meer details vind je in het Besluit.

De woning moet minstens 30 jaar oud zijn op het moment van de premieaanvraag. Daarnaast wordt de eigendomsvoorwaarde vereenvoudigd. De premieaanvrager mag op de aanvraagdatum geen andere woning in volle eigendom bezitten. De (deel)categorieën van de werkzaamheden en het minimuminvesteringsbedrag per categorie worden overgenomen uit de huidige renovatiepremie.

Het Besluit treedt in werking op werking op 1 februari 2019. De huidige renovatiepremie blijft verder gelden voor de tweede aanvragen van aanvragers die al een eerste aanvraag hebben gedaan. De aanvragen voor een VAP worden nog tot 31 mei 2019 behandeld overeenkomstig het huidige Besluit. Nadien kan enkel nog de renovatiepremie worden aangevraagd.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons